Regolamenti di Plesso

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado

[pdf-embedder url=”https://www.leopardisaltara.edu.it/isc/wp-content/uploads/2019/10/REGOLAMENTO-di-plesso.pdf” title=”REGOLAMENTO di plesso”]

[pdf-embedder url=”https://www.leopardisaltara.edu.it/isc/wp-content/uploads/2019/10/REGOLAMENTO-per-la-gestione-del-plesso.pdf” title=”REGOLAMENTO per la gestione del plesso”]

SCUOLA PRIMARIA

[pdf-embedder url=”https://www.leopardisaltara.edu.it/isc/wp-content/uploads/2019/10/REGOLAMENTO-DI-PLESSO-CIAVARINI-2019-20.pdf”]

INFANZIA

[pdf-embedder url=”https://www.leopardisaltara.edu.it/isc/wp-content/uploads/2019/10/NORME-DI-ORGANIZZAZIONE-SCOLASTICA-DI-PLESSO.pdf” title=”NORME DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DI PLESSO”]

[pdf-embedder url=”https://www.leopardisaltara.edu.it/isc/wp-content/uploads/2019/10/REGOLAMENTO-DI-PLESSO-2019_20.pdf” title=”REGOLAMENTO DI PLESSO 2019_20″]

[pdf-embedder url=”https://www.leopardisaltara.edu.it/isc/wp-content/uploads/2019/10/Rodari-regolamento-di-plesso-2019-2020.pdf” title=”Rodari-regolamento di plesso 2019-2020″]